Wat doet een Buddy?

Taakomschrijving buddy’s gastgezinnen:

Ondersteuning praktische zaken, te denken valt aan bv:

  • Vervoer
  • Indien er spullen nodig zijn, meedenken hierin en hulp bieden/ vraag uitzetten bij derden
  • Indien van toepassing ondersteunen in opvang van kinderen als ouders/moeder werk krijgt
  • Indien hier behoefte aan is, ondersteunen bij activiteiten

Ondersteuning/signaleringsfunctie m.b.t. draaglast gezin:

  • Regelmatig inventariseren bij gastgezin of er voldoende hulp is en of ze aanvullende hulp nodig hebben
  • Regelmatig met gastgezin evalueren of gastgezin de hulp kan blijven bieden
  • Contact opnemen met contactpersoon buddy’s en/of contactpersoon gastgezinnen als gastgezin tegen problemen aanloopt

Ondersteuning gasten:

  • 1e contactpersoon voor gezin naast het gastgezin
  • Regelmatig bij gasten informeren of het goed gaat met ze, of ze andere hulp/ondersteuning nodig hebben dan die het gastgezin kan bieden.