Missie:

We zetten ons in voor onze medemens in Oost Europa vanuit de opdracht die we verwoord vinden in de Bijbel. Als opdracht hebben we God lief te hebben boven alles en vanuit die liefde hebben we ook de opdracht de naaste te helpen. Deze opdracht brengen we onder andere in praktijk door het dienstbaar zijn aan de minder bedeelde medemens in Oekraïne, Roemenië en soms ook in andere Oost Europese landen.
We zijn een onderdeel van de diaconie van de Hervormde Gemeente te Oldebroek.

Doelstellingen:

We willen met ons werk bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van mensen die leven in extreme armoede. Met ons werk willen we bereiken dat organisaties, instellingen, scholen, stichtingen en kerkelijke gemeenten zelfstandig kunnen functioneren in hun maatschappij en vrijwilligers werk bevorderen.

We richten ons met name op minderheden (Hongaarse enclaves, zigeuners), of mensen die in zich in een sociaal zwakkere positie bevinden: (wees)kinderen, bejaarden, gehandicapten, weduwen.
We werken vooralsnog in Oekraïne en Roemenië.
Onze hulpverlening bestaat uit het planmatig samenwerken met de plaatselijke bevolking. We geven daarbij adviezen, financiële middelen en indien nodig ook materiële middelen.

We rusten de mensen geestelijk toe, waar mogelijk, om zo de geestelijke nood te ledigen. Dit doen we door het aanbieden van geestelijke lectuur in protestantse/reformatorische gemeenten en daarbuiten.