Ondersteuning lokale hulpverlening

Mededeling commissie Samen Bouwen over Lokale hulpverlening:

In ons dorp zijn veel vluchtelingen uit de Oekraïne opgevangen.
Indien er extra middelen nodig zijn of dat er hulp noodzakelijk is voor de huisvesting of verzorging van de vluchtelingen kan een beroep gedaan worden op de diaconie van de Hervormde gemeente Oldebroek. Deze heeft geld gereserveerd in een Noodfonds dat beheerd wordt door de diaconale Commissie Samen Bouwen.

Heeft u financiële hulp nodig:
Neem dan contact op met de diakenen:

  • Marcel van Wijnen tel: 06-43424431
  • Derko van ‘t Hof   tel: 06-23103746

Zij beoordelen de hulpvraag.
Bij positief advies wordt u, indien mogelijk, voorzien van de benodigde hulp.

Bid u voor kracht en moed voor alle hulpverlening.
Bid voor alle vluchtelingen
Bid voor vrede