Buddys – Helpende handen- Taakomschrijving

Waarom Buddy’s:
Voor de ondersteuning van de gastgezinnen waar vluchtelingen opgevangen worden
Voor hulp en ondersteuning van de vluchtelingen

Helpen als buddy:
Meld u aan op: www.oldebroekhelptoekraine.nl voor hulp in het Utrechts Buitencentrum
Meld u aan bij Mirjam Mendel voor hulp bij de gastgezinnen
Mail: mirjam@schildersbedrijfmendel.nl

Taakomschrijving buddy’s gastgezinnen:
Ondersteuning praktische zaken, te denken valt aan bv:
Vervoer, onder andere naar de  Oekraïense kerkdiensten
Indien er spullen nodig zijn, meedenken hierin en hulp bieden/ vraag uitzetten bij derden
Indien van toepassing ondersteunen in opvang van kinderen als ouders/moeder werk krijgt
Indien hier behoefte aan is, ondersteunen bij activiteiten

Ondersteuning/signaleringsfunctie m.b.t. draaglast gezin:
Regelmatig inventariseren bij gastgezin of er voldoende hulp is en of ze aanvullende hulp nodig hebben
Regelmatig met gastgezin evalueren of gastgezin de hulp kan blijven bieden
Contact opnemen met contactpersoon buddy’s en/of contactpersoon gastgezinnen
als gastgezin tegen problemen aanloopt

Ondersteuning gasten:
1e contactpersoon voor gezin naast het gastgezin
Regelmatig bij gasten informeren of het goed gaat met ze, of ze andere hulp/ondersteuning
nodig hebben dan die het gastgezin kan bieden