Actie Noodhulp (voorheen Brandhout-/levensmiddelenactie)

                    

Elk jaar heeft de commissie Samen Bouwen een noodhulpactie die bestemd is voor de ouderen, weduwen en zieken in de Oekraïne en Roemenië die hulp nodig hebben.

Al jaren helpt u de ouderen, weduwen en zieken door uw bijdrage aan een levensmiddelenpakket of brandhout voor de winter. Ieder jaar weer zijn de mensen daar voor.
Tijdens de laatste co

mmissiereis is weer gebleken hoe hard het geld nodig is. We zien ook dat de besteding verandert.

De situatie in Oekraïne verandert, maar de armoede is nog schrijnender geworden. Om de kost te kunnen verdienen trekken de jongeren naar het buitenland om te werken. We zien ook al dat er ouderen vertrekken (veertigers, vijftigers) omdat er gewoon geen toekomst is en er ook nog geen verandering lijkt te komen.
De bejaarden en zieken blijven achter. Dat zijn juist de mensen die extra zorg nodig hebben. En de kosten voor medische hulp (dokter en medicijnen) zijn heel hoog. Als je niet betalen kunt voor de dokter dan wordt je aan je lot overgelaten. We hebben dit tijdens ons bezoek in het voorjaar gezien in het ziekenhuis. Een zieke patiënt wordt gewoon weggestuurd en ze mag terugkomen als ze geld heeft voor de behandeling. Ook hoorden wij over een verlamde jongeman (twintiger) zonder familie die volledig afhankelijk is van de gaarkeuken en van hulp van de kerk.
Ook in Roemenië hebben wij tijdens gesprekken gehoord dat met name de zieken het heel moeilijk hebben. De kosten voor behandeling zijn hoog en een zieke krijgt een hele kleine uitkering waarvan men niet kan leven.

Voor de ouderen en zieken is er geen regeling en zij zijn vaak afhankelijk van hulp van buitenaf. Die hulp komt wel voorzichtig op gang door het opzetten van gaarkeukens en thuiszorg. De kerk neemt hier haar verantwoordelijkheid voor, maar ook die heeft weinig geld.
Daarom hebben wij als commissie besloten om dit najaar alvast extra geld beschikbaar te stellen voor Oekraïne voor noodhulp en voor uitbreiding van een gaarkeuken zodat de komende winter meer mensen hulp kunnen krijgen. Dit geld is al onderweg naar de dorpen waar het nodig is.

Eind oktober krijgt u van ons de informatiefolder uitgereikt in de kerk. Doet u weer mee?

In Mattheus 25 zegt Jezus de bekende tekst:

Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

 

Hartelijke groet, Commissie Samen Bouwen