Reisverslag voorjaarsreis 2012

Door: Door: Aart Korten

Verslag voorjaarsreis 2012 commissie samen bouwen

Reizigers: Aalt Wensink, Hendrik Koele en Aart Korten

Dag 1 – 16 april
Om 04.00 zijn vertrokken uit Oldebroek. Voorspoedige reis. Overnacht in Bicske (Hongarije).

Dag 2 – 17 april
Om kwart over 8 vertrokken. Om ongeveer 13.00 aankomst bij de grens met de Oekraïne. Een paar uur later kwamen we aan in Vinogradov onze basisplaats voor de komende week. Istvan en Klara zaten al op ons te wachten.

Dag 3 – 18 april
Vandaag hebben we bezoeken gebracht aan Berehovo, Nagypalad en Uj Akli.
In Berehovo hebben we gesproken met de Bisschop
Allereerst hebben gevraagd of er nog iets te melden was over de invulling van de vacature in Raho. De Bisschop somde een aantal problemen op die het moeilijk maken deze vacature in te vullen.
Te noemen zijn:
– Degene die moet komen moet zowel Hongaars als Oekraïns kunnen. Dit is lastig. Op de opleiding zitten nu 17 jongeren, waarvan slechts 1 (een meisje) die beide talen machtig is.
– Er gaan ook jongeren naar Honarije, daar kunnen ze meer verdienen. We hebben daarom iemand nodig voor wie het een roeping is. We hopen dit te verbeteren en zijn daarom in Berehovo met een voorbereidingsjaar op de opleiding begonnen.
– Er is ook een politiek aspect dat meespeelt. Oekraïners waarvan de ouders Hongaars zijn kunnen makkelijker het Hongaars burgerschap krijgen. Daarom melden zich meer mensen aan in Hongarije.
– Van de vele vacatures is er slechts 1 ingevuld.
Nadat iemand is afgestudeerd wordt hij/zij eerst drie jaar hulp van de dominee voordat zee en eigen gemeente krijgen. Daarom worden ook veel vrijwilligers ingezet om missiewerk te doen.
(In Uj Akli werd nog als probleem genoemd de scholen. Omdat Hongaars op de scholen basistaal is wordt er minder Oekraïns geleerd.)
Om de nood aan te geven er zijn 78 predikanten en hulppredikers beschikbaar terwijl er 110 gemeenten zijn.
Al met al is het lastig de vacature in Raho in te vullen. Huidige predikanten gaan vaak in meer dan 1 gemeente voor.
Daarnaast heeft de Bisschop vertelt over gemeentegroei.
In een zigeunerdorp komen zo’n 170 mensen bij elkaar in de openlucht. Naast de wekelijkse samenkomsten zijn er bijbelstudies. Ook wordt er gedaan aan taal- en alfabetiseringsprojecten. Er is behoefte aan een tent om overdekt te kunnen samenkomen.
In de stille week waren er op 4 plekken ongeveer 2.500 bezoekers.
Zo’n 500 belangstellenden komen op evangelisatiebijeenkomsten.
Er is sprake van een opwekking. Ook bij de Grieks orthodoxen is ook behoefte aan de verkondiging van de waarheid in plaats van vormendienst. Bij een evangelisatiebijeenkomst geeft iemand (een gemeentelid) een getuigenis. Er wordt gesproken over het Woord van God. Gevraagd wordt de volgende keer weer te komen en dan iemand anders mee te nemen.

Ook vertelt hij nog over een lopend project. Een project van gehandicapten vanuit de kerk. Voor de activiteit is er een huis dat nog gekocht moet worden. Dit huis ligt in de buurt van Berehovo. Kosten € 50.000. We hebben foto’s gezien van het project.
Al met al een goed gesprek en veel informatie over het kerkelijk reilen en zeilen in de Oekraïne.
In Nagypalad de kerk bekeken. Een mooie kerk zowel van binnen als van buiten. Volgend jaar bestaat de kerk 100 jaar. Als laatste op deze dag zijn we naar Uj Akli gegaan. De kerk hier is gevestigd in een voormalige supermarkt. We hebben gesproken over de bouw van een nieuwe kerk / jeugdgebouw. Een deel van de stenen en hout hebben ze zelf al gekocht. Er is een toezegging van de Bisschop dat ze 50.000 stenen krijgen. Het nieuw gebouw is geschikt voor zo’n 70 kerkgangers.

Dag 4 – 19 april
Deze dag eerst naar Bakos. Het laatste stuk van de weg er naar toe was erg slecht. Een mooi kerkje. Ook gekeken in het parochiegebouwtje. In de bouw van beiden heeft Oldebroek een aandeel gehad.
Om 12.00 uur waren we in Csongor bij Ds. Pocsai (sr). Hier hebben we het gebouw bekeken waar verslaafden worden opgevangen. Deze komen er uit eigen wil. Elke dag is er een bijeenkomst waarin verslaafden vertellen over hun situatie. Ook wordt er aan bijbelstudie gedaan en gezongen. Daarna heeft Ds. Pocsai (jr) ons het jeugdgebouw laten zien.
Om 15.00 uur naar Sernie (de weg er naar toe was zeer slecht). Onderweg viel op hoe armoedig de huizen er uit zagen. Doorgereden naar Zapzony waar we een ontmoeting hadden met de dominee en Sandor Kovacs. Hierbij waren tevens aanwezig de twee vrouwen van het thuiszorgproject. Ze vertelden over dit project. Wij zijn twee diaconale medewerkers. 1 keer per week bezoeken ze zo’n 20 ouderen. Activiteiten die ze doen zijn o.a. verzorgen medicijnen, lezen, bidden, onderhouden sociale contacten. De mensen rekenen op ons.

Dag 5 – 20 april
Op deze dag hebben wij het jongensweeshuis bezocht. Eerst gesproken met de directeur. Deze liet ons een aangepaste (i.v.m. nieuwe regels van de overheid) tekening zien van de nieuw- / verbouw Daarna hebben we het gebouw zelf bezocht. We hebben geïnventariseerd wat er moest gebeuren aan verf- en sauswerk. Ook aan de buitenkant is er nog een en ander te doen. Hierna hebben we de boerderijactiviteiten bekeken en de huidige keuken. Het is duidelijk dat de nieuwbouw zo snel mogelijk klaar moet zijn.

Dag 6 – 21 april
Vandaag zijn we naar Raho geweest om de kerk te bekijken en het brandhoutgeld af te geven. We hoorden dat Margereth was overleden en werden door een ouderling ontvangen.
Daarna zijn we doorgereisd naar Ds Arpad Ecsedi. Bij de grens enig oponthoud vanwege een controle van de koffers (aan de Roemeense kant). Rekening houdend met een uur tijdsverschil kwamen we om 19.00 uur aan bij de dominee.

Dag 7 – 22 april
Op zondag drie kerkdiensten bezocht. In de kerk van Misztotfalu (80 kerkgangers) Daarna in Borbatak (10 kerkgangers) Tenslotte in een soort huiskerk met ook 10 kerkgangers. Een bijzondere ervaring.

Dag 8 – 23 april
Naar Savadisla waar we om 13.30 aankwamen bij Ds Attilla Balazs. Ook hier de kerk en het verenigingsgebouw bekeken Hier afgegeven het geld voor de brandhoutaktie Stapels brandhout lagen klaar om te worden uitgedeeld
We hebben met de vrouw van de dominee en een presbyter gesproken over het bezoek van hun koor aan Oldebroek.

Dag 9 en 10 – 24 en 25 april
Terug naar huis. We hebben overnacht in Iggensbach. Reis naar huis verliep voorspoedig zodat we om half vier weer thuis waren.