Verslag najaarsreis Oekraine-Roemenië 2007

Door: Jeroen van t Hul

Op dinsdag 16 oktober j.l. zijn Frank Bosch, Henk Schoonhoven en Gerry Klein voor hun najaarsreis richting Oekraine vertrokken. Na een voorspoedige reis en een goede overnachting in Budapest (Hongarije) arriveren zij op woensdagmiddag 17 oktober op hun logeeradres in Vinogradov (Oekraine).
Op donderdagmorgen 18 oktober wordt allereerst een bezoek gebracht aan Bakos. In Bakos heeft de diaconale commissie Hulp Oost-Europa (dcHOE) de afgelopen jaren samen met de lokale gemeenschap een jeugdhuis en een kerk gebouwd. Tijdens dit bezoek overhandigen onze commissieleden een bijdrage voor het dak en de verwarming van de kerk. Met grote dankbaarheid wordt het geld in ontvangst genomen door een afvaardiging van de kerkenraad.
Na dit eerste hartverwarmende bezoek vervolgt de reis naar Hetyen. In Hetyen ondersteunen wij De vrouwen met de Bijbel. Een aantal vrouwen uit deze plaats bezoekt mensen die door ouderdom of lichamelijke handicap zichzelf niet meer kunnen verzorgen en dus ook niet meer naar de kerk kunnen. De vrouwen bieden de mensen huishoudelijke hulp en geven zij geestelijke bijstand door samen met de mensen uit de Bijbel te lezen en te bidden. Op dit moment worden 50 oudere mensen bezocht. Het project ontwikkelt zich goed. De mensen zien het als een verlichting in hun leven.
De donderdag wordt afgesloten met een bezoek aan Csongor. Hier worden Frank, Gerry en Henk door Ds. Potsai Sandor ontvangen. Samen met de dominee brengen ze een bezoek aan de nieuwe school in Csongor (zie Foto s) en krijgen ze daar een rondleiding. Bij de familie Potsai wordt de Oekraiense maaltijd genuttigd en wordt het geld van de brandstofactie voor de armsten in de gemeente overhandigd.
Op vrijdag bezoeken onze reizigers de gaarkeuken in Janosi. Deze gaarkeuken is in 2 jaar tijd samen met dcHOE gerenoveerd. In deze gaarkeuken krijgen 85 schoolkinderen een warme maaltijd voordat ze aan het eind van de dag weer naar huis gaan. Door de armoede in Janosi zijn de ouders niet in staat om hun kinderen een warme maaltijd te bieden. Frank, Gerry en Henk krijgen een rondleiding door het gerenoveerde gebouw. De keuken en ruime eetzaal zien er mooi en fris uit. Op dit moment is er een hulpvraag naar keukenmaterialen. Deze hulpvraag wordt meegenomen naar Nederland.
Aansluitend op dit bezoek worden Frank, Gerry en Henk ontvangen door een afvaardiging van de stichting Samuel. Deze stichting ondersteunt gezinnen die kinderen opvangen die geen eigen huis meer hebben.
Zaterdag 20 oktober wordt het jongenshuis in Vinogradov bezocht. Samen met dominee Bela bekijken onze reizigers het jongenshuis. In dit jongenshuis blijken dat er nog achterstallige bouwwerkzaamheden te zijn. De commissieleden nemen deze hulpvraag mee om in de commissie te bespreken. Dominee Bela ontvangt het brandstofgeld voor de armsten in zijn gemeente. Hij bedankt Frank, Gerry en Henk heel hartelijk.
Zaterdagavond wordt een bezoek gebracht aan de kerkenraad van Matyfalva. Hier wordt de opbrengst van de vakantiebijbelweek in Oldebroek overhandigd aan de dominee. Hij is verrast en blij met de mooie gift. Het geld is bestemd voor de kinderbijbelweek in de Karpaten. Frank, Gerry en Henk krijgen een presentatie van deze kinderbijbelweken te zien.
Op zondagmorgen en -middag bezoeken de reisgenoten de kerk in Matyfalva. Aansluitend op de middagdienst wordt de plaatselijke school bezocht. De school, gebouwd in 1914, ziet er kindonterend uit. De voorzieningen zijn sterk verouderd. De kinderen moeten een tafeltje delen en de sanitaire voorzieningen zijn primitief en onhygiënisch. De schoolleiding vraagt om andere schoolmeubeltjes en ondersteuning om het gebouw op te knappen. In Nederland zal deze hulpvraag worden besproken.
Op maandag 22 oktober vertrekken Frank, Gerry en Henk voor een lange reis door de Karpaten richting Raho. Eerst wordt in Tesco een bezoek gebracht aan Ds. Laslo Koraly. Ds. Koraly heeft in 2003 samen met dcHOE een aanzet gegeven voor de bouw van de kerk in Raho. Zoals bij velen bekend is, is de jeugd van onze Hervormde Gemeente druk bezig om deze winter zoveel mogelijk geld in te zamelen om de afbouw van deze kerk in 2008 te realiseren en ervoor te zorgen dat deze kerk een predikant krijgt.
Na het gesprek met Ds. Koraly rijden Frank, Gerry en Henk vol spanning naar Raho. Ze zijn erg benieuwd hoe het met de kerk is. Zuster Margareth ontvangt onze reizigers hartelijk. Samen met haar gaan ze naar de kerk. Bij aankomst is een ieder blij verrast. De laatste maanden is er enorm veel werk verzet aan de kerk. Het dak is hersteld en de binnen- en buitenmuren zijn gestuukt. Verder is de kerk aan de buitenkant al geschilderd. Aan de trapopgang en de binnenkant van de kerk moet nog heel wat gedaan worden. De binnenkant is, ondanks de gestuukte muren, nog in dezelfde staat als tijdens de voorjaarsreis. Er zit nog geen plafond in. Verder moeten er bijvoorbeeld nog kerkbanken en een preekstoel komen. Al met al is er nog genoeg om voor te sparen door onze gemeente. Maar zuster Margareth is positief. Ze is ervan overtuigd dat in 2008 de kerk gereed is.
Zuster Margareth ontvangt het brandstofgeld voor haar gemeenteleden. Na een koude overnachting in Raho (rond het vriespunt en geen stadsverwarming) nemen Frank, Gerry en Henk dinsdag afscheid van zuster Margareth.
Deze dinsdag wordt nog een bezoek gebracht aan Vinogradov en gaan onze reizigers door naar Matyfalva. Hier wordt nog eenmaal overnacht voordat afgereisd wordt naar Roemenië.
In de loop van de woensdag wordt Misce in Roemenië bezocht. In de plaats wordt een kerk bezocht. Deze kerk wordt op dit moment gerenoveerd. Helaas ontbreken financiële middelen om de renovatie te realiseren. Frank, Gerry en Henk krijgen een begroting mee om deze in Oldebroek te bespreken.
Na dit laatste bezoek maken Frank, Gerry en Henk zich op voor de terugreis naar Nederland.
Op vrijdagmiddag 26 oktober worden ze met open armen opgewacht door hun gezinnen.
Wij danken God dat Hij Frank, Gerry en Henk heeft bijgestaan op deze lange reis.