Oekraïne, opvang straatkinderen Het Arendsnest in Beregszas

Door: Samen Bouwen

Sinds kort ondersteunt Samen Bouwen een nieuw project in Oekraïne: Straatkinderenopvang Het Arendsnest.
Helaas is de situatie in Oekraïne zo dat lang niet alle kinderen een veilig thuis hebben. Zij wonen bij hun alcoholverslaafde moeder, slechte vrienden of een moeder die prostituee is. Zo leven zij weliswaar niet de volle 24 uur op straat, maar hebben zij evenmin een thuis. Straatkinderenopvang Het Arendsnest in Beregowo probeert wel een veilig thuis te bieden.

Voor ruim dertig kinderen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar organiseert een team van Oekraïense christenen een kleinschalige dagopvang. Daarnaast hebben zij met hulp van Stichting Breath 24-uursopvang opgezet. Deze is bedoeld voor die jongens en meisjes die in hun huidige omgeving geen enkel positief toekomstperspectief hebben en daardoor niet een huis hebben waar ze kunnen slapen. Zo is het project Het Arendsnest voor de kinderen een thuis en een veilig nest geworden.

Een veilige plek in Het Arendsnest
Het doel van het programma is deze kinderen een veilige plek te bieden. In Het Arendsnest mogen ze echt kind zijn. Worden ze gestimuleerd om na te denken over hun leven. Zij leren hier ook vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij

Voor Mariya was het leven heel moeilijk. Dat had gevolgen voor haar
leerprestaties en haar zelfbeeld. Ze wilde graag ergens anders gaan
wonen, maar waar? Haar Nederlandse ‘pleegouders’ zagen het met
verdriet aan. Toen is iemand op zoek gegaan naar een plekje voor
Mariya. En zij kwam in aanraking met de mensen van Het
Arendsnest. Er was een plekje vrij! Nu heeft Mariya een thuis
gevonden en is zij een opgewekt en zelfverzekerd meisje geworden.
Het is voor kinderen als Mariya dat we ons willen inzetten!

Voetballen in Het Arendsnest
Uiteraard valt er van alles en nog wat te verbeteren wat betreft de gebouwen en de activiteiten van Het Arendsnest. Zo staat er al een poosje een ‘voetbalkooi’ boven aan het verlanglijstje van de medewerkers. Ook in Oekraïne trappen de kinderen graag een balletje. Een bijkomend voordeel is dat, wanneer de kinderen uitgeput van het voetballen neerploffen in een stoel, zij meer openstaan voor een gesprekje met een van de medewerkers.
Het nadeel van dat voetballen is wel dat de bal regelmatig bij de buren terecht komt. En dat vinden de buren minder prettig. En dit bezorgt de leiding ook wel spanning. Vandaar dat is besloten om geld vrij te maken voor een ‘voetbalkooi’(pannakooi) in de tuin. Het is de bedoeling dat de kooi ook van boven wordt afgesloten. Dan kan de bal geen kwaad meer doen hoe hard de kinderen ook trappen. Als alles goed gaat zal de kooi in het voorjaar of de zomer van 2017 worden gebouwd.