Reisverslag voorjaarsreis.

Door: Jeroen van t Hul

In mei heeft de diaconale commissie Hulp Oost-Europa weer een mooie en bemoedigende reis gemaakt naar Oost-Europa. Lubbie Visch, Henk de Groot en Arie-Jan van Oort hebben tijdens deze reis Roemenië, Oekraine en Servië bezocht. Bij deze reis zijn bestaande maar ook potentiele nieuwe projecten bezocht. In Raho (Oekraine) hebben Lubbie, Henk, en Arie-Jan Margareth bezocht. Zij heeft vol trots de kerk laten zien. Hoewel er nog het een en ander aan de kerk gedaan moet worden, zal de kerk op 3 augustus a.s. officieel geopend worden. Margareth en haar gemeente zijn bijzonder dankbaar voor alles wat de Hervormde Gemeente Oldebroek voor haar gemeente betekent.
In Szernye (Oekraine) hebben Lubbie, Henk en Arie-Jan het thuiszorgproject vrouwen met de Bijbel bezocht. Deze vrouwen bezoeken mensen in Szernye en omgeving die hun huis niet meer uit kunnen. Zij verzorgen het huishouden en lezen samen met deze minder valide mensen uit de Bijbel. Tijdens het bezoek van het reisgezelschap is gesproken over verdere ondersteuning c.q. uitbreiding.
Op 2 mei hebben ze een bezoek gebracht aan Misztotfalu (Roemenië). Deze gemeente hebben wij 2 jaar geleden geholpen met het renoveren van het dak van de kerk. Nu willen ze graag nadere gesprekken voeren omtrent lekkage van de muren, omdat het kerkdak nog geen dakgoten heeft, maar ook geen drainage rondom de kerkmuren.
In Oradea (Roemenië) is een project voor dakloze kinderen bezocht. Het gaat hier om dakloze kinderen zonder ouders. Deze kinderen krijgen vaak voedsel en kleding van Ecclesia Mater. De leiding van deze stichting staat onder ds. Ferenc Istvan. Het is een project van de Gereformeerde Hongaarse kerk in samenwerking met de burgerlijke gemeente Oradea. Echter de burgerlijke gemeente betaalt alleen 2 sociaal werkers. De rest zoals voedsel onderwijs, kleding enz. wordt verzorgd vanuit de stichting Ecclesia Mater.
Vervolgens wordt er een bezoek gebracht aan Servië. De plaats van verblijf is Feketic. Dit is een plaats in een Hongaarse enclave, waar Gereformeerde Hongaren wonen. Men wil graag in hun omgeving een aantal projecten laten zien. Er wordt een bezoek gebracht aan een Christelijk gehandicaptenhuis en een evangelisatieproject onder zigeuners. Het Christelijke gehandicaptenhuis is een dagopvang voor mensen met een beperking. Men wil in de toekomst graag uitbreiden.
Het evangelisatieproject onder zigeuners wordt geleid door een jonge man, Aleksandar genaamd. Hij is met een klein groepje mensen huiskamerdiensten gestart. Deze kerkdiensten zijn zo n enorm succes! Op dit moment zijn er al ongeveer honderd mensen die gebruik maken van deze kerkdiensten in een kleine huiskamer. Tijdens deze diensten wordt er enthousiast gezongen, gebeden en uit de bijbel gelezen. Aleksandar is zeer betrokken en gemotiveerd bij dit werk. Hij is op zoek naar een grotere ruimte om de kerkdiensten te verzorgen.
Uit de bezoeken aan de eventuele nieuwe projecten hebben Lubbie, Henk en Arie-Jan veel informatie opgedaan. Met al deze informatie in hun bagage mochten zij weer veilig in Oldebroek terugkeren.
Mocht u vragen hebben over de voorjaarsreis, dan kunt u natuurlijk t.a.t. informatie opvragen bij één van de commissieleden.