Reisverslag najaarsreis 2009

Door: Jeroen van t Hul

Maandagmorgen 28 september zijn Dickie van t Veen, Aalt Wensink en Henk Schoonhoven aan hun lange reis richting Roemenië, Oekraine en Servië begonnen. Enkele uren hiervoor zijn Jan Morren en Hendrik Jan Smit met hun vrachtwagen met hulpgoederen vertrokken.
Na een overnachting in Bisce (Hongarije) zijn ze dinsdagmiddag in Misca (Roemenië) aangekomen. In de vroege ochtend van woensdag 30 september wordt in Misca de vrachtwagen met vele vrijwilligers gelost. Men is bijzonder dankbaar voor alle schoolmaterialen.
Hendrik Jan en Jan nemen afscheid van Dickie, Aalt en Henk. Zij vervolgen hun reis met de vrachtwagen naar diverse andere adressen.
Dickie, Aalt en Henk vervolgen hun reis naar Savadisla. Hier wordt allereerst een bezoek gebracht aan het jeugdhuis. Het jeugdhuis is eindelijk klaar en ziet er netjes uit. Na dit bezoek is er een gesprek met de kerkenraad. Tijdens dit gesprek wordt het winteractiegeld (voorheen brandhoutgeld) overhandigd. Afgelopen jaar zijn 15 vrouwen geholpen om met het winteractiegeld de winter door te komen. Aankomende winter is het weer noodzakelijk om in Savadisla een aantal mensen, die onder het bestaansminimum leven, financieel te helpen.
De dominee nodigt de jeugd van Hervormd Oldebroek uit om in de laatste week van juni 2010 deel te nemen aan een jeugdfestival. Deze uitnodiging is overgedragen aan onze jeugdouderlingen in Oldebroek.
Op vrijdag wordt Misztotfalu bezocht. Dominee Arpad Ecsedi ontvangt onze reizigers. Bij de kerk wordt het waterafvoersysteem bekeken. Rond de kerk is alles gereed. Nu moeten de gemeente en de Roemeense wegendienst de afvoer onder de weg nog realiseren.
Verder is het dak van de pastorie en het dak van de diasporakerk in Borpatak bekeken. Het geld dat in de voorjaarsreis is achtergelaten, is prima besteed. De daken zien er weer prima uit.
Onze reizigers vertrekken op zaterdagmorgen naar de Oekraine. Na een moeizame grensovergang arriveren Dickie, Aalt en Henk in de middag in Vinogradov. Na een kort bezoek aan Istvan en Klara Deàk reizen ze door naar Matyfalva. Zondagmorgen bezoeken ze daar een kerkdienst. In de loop van de middag gaan ze weer naar Vinogradov waar een gesprek met de kerkenraad wordt gevoerd. Hier wordt ook winteractiegeld voor de komende winter afgegeven. De kerkenraad geeft aan dat het goed gaat met hun gemeente.
s Avonds krijgt Istvan Deàk een bijzonder telefoontje. Ds. Tomas Bernard uit Raho verteld Istvan dat per 1 januari de kerk in Raho een nieuwe predikant heeft, ds. Attila Balogh. Wij zijn bijzonder blij dat de aanstaande vacature van ds. Bernard nu al ingevuld wordt. Dit is heel belangrijk voor de kerk in Raho.
Maandag 5 oktober hebben Dickie, Aalt en Henk een gesprek met ds. Sandor Kovacs en hulpverleensters, Berta en Cato, uit het thuiszorgproject in Hetyen. Zij vertellen over hun werk in de gemeente. Er is veel vraag naar medicamenten, rollators, rolstoelen e.d. Er wordt nagedacht om het thuiszorgproject uit te breiden. Ds. Sandor Kovacs gaat op zoek naar dorpen waar deze thuiszorg dringend nodig is. Hier zal in de voorjaarsreis op teruggekomen worden.
In Csongor worden het verslavingsproject van ds. Potsai en de nieuwe school bezocht. Aan ds. Potsai wordt het winteractiegeld afgegeven. De reis vervolgt naar Nagypalad. Hier is een bespreking met de kerkenraad. Zij zijn bezorgd. Een aantal inwoners, die werk hadden in Hongarije, zijn door de economische crisis werkeloos geworden en weer teruggekeerd naar Nagypalad. Dit heeft grote invloed op de gezinnen in Nagypalad. De zorg wordt door de reizigers gedeeld. Voor de komende winter wordt geld uit de winteractie afgegeven.
In de loop van dinsdag 6 oktober wordt Uj Akli bezocht. Tijdens de voorjaarsreis is vanuit deze plaats de hulpvraag meegegeven voor de bouw van een nieuwe kerk. Dit plan wordt door de reizigers met de dominee en 2 ouderlingen besproken. Het plan wordt verder door de commissie geevalueerd.
Donderdag 8 oktober is er een ontmoeting met ds. Lazlo Harangozo en 3 gemeenteleden in Zenta (Servië). Men bespreekt hier een mogelijk thuiszorgproject en diverse andere plannen, zoals de hulp voor kinderen met een geestelijke handicap en een evangelisatieweek voor kinderen uit arme gezinnen. De plannen worden meegenomen naar Oldebroek om ze verder te bespreken.
In Kucura (Servië) bezoeken onze reizigers predikant Aleksander Subotin. Hij vertelt dat de tienerdag een succes is geweest. 40 kinderen hebben aan deze tienerdag meegedaan. Er zijn diepgaande gesprekken over normen en waarden, het jong kinderen krijgen, evangelisatie en allerlei andere problemen waar de jeugd tegenaan loopt.
Aleksander heeft voor zijn gemeenteleden nieuwe Bijbels gekocht. Hij is op dit moment ook plannen aan het ontwikkelen om een Bijbelschool op te zetten.
Na dit bezoek is er de grote terugreis naar Nederland. Op 10 oktober is iedereen weer veilig thuis.
Wederom is het een intensieve en een enerverende reis geweest.
Wij danken God dat Hij Jan, Henk Jan, Dickie, Aalt en Henk weer veilig thuis heeft gebracht.