Reisverslag najaarsreis 2010

Door: diaconale commissie samen bouwen

Reisverslag Oost-Europa commissie van 20-09-2010 t/m 01-10-2010.
Reizigers: Henk Schoonhoven, Frank Bosch en Marrie van Oene.

Op 20 september zijn we vertrokken uit Oldebroek tegen de avond kwamen we aan in Bicske (Hongarije) waar werd overnacht. Jan Morren en Dies Klompmaker arriveren om 19.00 uur met het transport waarna wij gezamenlijk eten en de avond afsluiten.

21 sept: In Marokpapi werd het eerste gedeelte van de vrachtwagen gelost. Om 18.00 kwamen we in Bakos aan (Oekraine). Hier werd geld van de winteractie overhandigd aan de kerkenraadsleden.

22 sept: 8.30 uur vertrek richting Palagykomoroc waar we met Sander Kovach hebben gesproken over het thuiszorgproject in deze gemeente. De jonge ds Artilla Kovach die in de herfst van 2009 in deze gemeente begon, is hierbij aanwezig samen met de thuiszorg medewerkster. Ds Kovach heeft twee gemeenten onder zijn hoede, nl Palagykomoroc met 320 leden en Galos met 100 leden. Kerkelijke activiteiten worden goed bezocht door de jeugd tot ongeveer 15 jaar, daarna is het moeilijk om de jeugd bij de kerk te houden. Vanuit de kerk in Palagykomoroc is er een diaconaal netwerk opgezet door ds Kovach, via een selectie- procedure komen mensen met de hoogste nood in aanmerking voor hulp. Aan ds Artilla Kovach is geld afgegeven voor het thuiszorgproject. Veel dank hiervoor.
In Csongor hebben wij aan ds Potsai geld afgegeven voor de winteractie. Hier hebben we de school bezocht die gereed is. Deze zag er keurig onderhouden uit.
Vanuit Csongor zijn we doorgegaan naar Janosi, hier hebben we met Iboja Potsai gesproken over de gaarkeuken. Om 18.00 uur kwamen we aan in Matyfalva

23 sept: Vertrek 8.30 uur richting Raho, een trip van in totaal 285 km over kronkelende en hobbelende wegen met mooie uitzichten. In Raho hebben we gesproken met Margareth. Ook hier hebben we geld afgegeven voor de winteraktie.
In Raho zouden we een gesprek met de bisschop hebben, dit ging niet door omdat er nog geen dominee beschikbaar is voor Raho. Het moet een dominee zijn die zowel Hongaars als Oekrains spreekt.

24 sept: Vandaag gaan we samen met onze tolk Istvan Deak richting Nevetlenfalu om met ds Lörincz Artilla te spreken over de bouw van een nieuwe kerk in Uj Akli. In het gesprek met ds Artilla kwam duidelijk naar voren dat hij in een groeiende gemeente werkzaam is. Acht jaar geleden begonnen op het nulpunt en nu 105 gemeente leden, van hieruit gezien is het wel belangrijk om te zien wat er eventueel voor mogelijkheden zijn. Ds Artilla is erg enthousiast bezig in zijn gemeente..
We reizen verder naar Nagypalad waar we een gesprek hebben met ds Károly Mecséri over de restauratie van het kerkgebouw aldaar. Het gaat om een restauratie aan de buitenkant, dit omdat de kerk DV in 2013 haar 100 jarig bestaan viert.
In Nagypalad hebben we ook geld afgegeven voor de winteractie aan ds Károly Mecséri in het bijzijn van kerkenraadsleden.

25 sept: Met onze tolk zijn we naar het jongensweeshuis in Vinogradof gegaan, waar we een gesprek hebben met de directeur. Allereerst hebben wij het terrein met daarop de verschillende gebouwen bezichtigd, het gaat ons met name om het nieuwe gebouw dat 5 jaar geleden is gebouwd met de bedoeling dat er een gaarkeuken inkwam, dit mag van overheidswege niet meer met het gevolg dat het gebouw staat te verpieteren op het terrein.
De indeling van het gebouw is als volgt: Kelder half onder de grond half boven de grond. De 1e verdieping is voor onze begrippen de begane grond. Hier is de vloer betegeld . De wanden zijn betegeld tot ongeveer 1.20m. Gas, water en elektriciteit zijn aangelegd en hier en daar hangen wat verwarmingselementen. De 2de verdieping heeft een hal en aansluitend een middengang met aan elke kant 5 kamertjes. Op de vloer ligt laminaat. Het hele gebouw heeft sporen van vocht. De muren slaan zwart uit. Het laminaat staat rond van het vocht. Ongedierte doet er hun behoeftes enz.
In het gesprek met de directeur kwam duidelijk naar voren dat er geen keuken in het gebouw geplaatst mag worden. Er moet een los gebouw van 6 bij 4 meter tegen het basisgebouw komen waar gekookt moet worden. Verbinding vindt plaats d.m.v. een doorgeefluik.
De oude vergunning is verlopen. Een nieuwe moet worden aangevraagd hiervoor is € 1000,- nodig.
Keukenapparatuur is goed en kan herplaatst worden. Het eten wordt nu bereid onder slechte omstandigheden en in een zeer onhygiënische omgeving.
Als tweede project in Vinogradof zijn we in de gaarkeuken van Klara geweest, dit project loopt goed. We hebben daar geld afgegeven. Klara dankte ons zeer voor de ondersteuning.

26 sept: In Matyfalva naar de kerk geweest waar de nieuwe dominee voorging. Deze preekte uit Filippensen 3 (gelezen 1-14) vers 9. En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof.
Na de kerkdienst bij Peter (kerkenraadslid) met de dominee en meerdere kerkenraadsleden koffie gedronken. Ook hier werd het geld van de winteractie afgegeven.

27 sept: Om 8.00 uur vertrokken richting Roemenie om 11.00 uur (Roemeense tijd) arriveerden wij bij ds Merceri Arpad in Misztotfalu. Wij hebben als commissie de kerk en de pastorie bekeken. Deze zagen er verzorgd uit. Samen met ds Arpad naar zijn Diaspore gemeente geweest in de bergen. Verder zijn we naar de kerk in Borbatak geweest. Hier wordt eenmaal per zondag dienst gehouden, er kunnen 50 mensen in de kerk, per dienst zijn er tussen de 10 en 20 personen aanwezig.
Aan ds Merceri Arpad is geld afgegeven voor de winteractie en voor de afbouw van de pastorie. De dominee was hier erg blij mee. Hij was ook erg blij met de goederen die door Jan Morren en Dies Klompmaker zijn afgegeven.
Wij kunnen terugzien op een goede ontmoeting in de gemeente Misztotfaltu.

28 sept: Savadisla ligt 180 km verderop. We zullen hier een ontmoeting hebben met ds Ata Balasz. Helaas blijkt dat ds Ata Balasz naar een conferentie is. In de avond hebben we een afspraak met kerkenraadsleden. Hiermee gesproken over de gemeente. Het gaat goed. Deze jonge dominee is enthousiast in zijn werkzaamheden en trekt samen met zijn vrouw nieuwe gemeenteleden aan aldus de kerkenraad.
Ook hier geld van de winteractie 2010 overhandigd. De kerkenraadsleden bedankten ons zeer voor de ondersteuning. Het geld wordt met name besteed aan weduwen en personen die een zodanig laag inkomen hebben dat zij hier niet van rond kunnen komen.

29 sept: We vertrekken ’s morgens uit Savadisla om naar ons laatste project te gaan Fecetic in Servie waar we een gesprek met Aleksander zullen hebben. We rijden via Oradia, Arad en Nadlac. De reis is zwaar en lang, 455 km over slechte wegen en langs veel wegwerkzaamheden, we doen er dan ook 8 uur over om op onze bestemming te komen. Om 16.00 uur aankomst bij ds Laslo in Fecetic Hier overnachten we. Ds Laslo heeft contact opgenomen met Aleksander, het gesprek vindt op de dag van aankomst plaats met wederzijdse goedkeuring, omdat Aleksander de volgende dag een conferentie heeft en niet beschikbaar is voor ons. Het was een goed gesprek.
Hij heeft een bedrag ontvangen voor de Bijbelschool Tijdens het gesprek vraagt Aleksander of we in de gelegenheid zijn 6 arme gezinnen te ondersteunen. Als commissieleden hebben wij ter plekke besloten een bedrag te geven.
Nadat alles besproken was zijn we met Aleksander meegegaan om bij hem thuis, de “kerk” en alles wat er was te bekijken. We kunnen ook hier ook terugzien op goede gesprekken.

30 sept: We vertrekken om 8.45 uur uit Fecetic en na 825 km komen we om 18.00 uur aan in Iggensbach waar we overnachten.

1 okt: 8.15 uur vertrek uit Iggensbach en na 815 km om 16.30 uur aankomst in Oldebroek.

We hebben met ons drieën een lange en intensieve reis gemaakt met een totaal van 4907 km, vele gesprekken gevoerd, veel indrukken opgedaan. We kunnen terugzien op een gezegende reis, zonder ongelukken en vele goede avondoverdenkingen. Wij mochten op zaterdagavond 2 oktober de reis afsluiten met alle commissieleden, Jan Morren en Dies Klompmaker die het transport verzorgd hebben. Gerrit van de Weg heeft als ouderling de afsluiting van de najaarsreis gedaan bij Frank Bosch thuis.

De reizigers.