Reisverslag 5 oktober t/m 15 oktober 2015

Door: G.Klein, D.v.’tHof, H.v.’tHof, A.Korten

Reisverslag najaarsreis 2015

Op 5 oktober zijn we met het vliegtuig naar Boedapest gereisd. Vervolgens met een auto naar de Oekraïne vertrokken.

Op 6 oktober zijn de volgende projecten bezocht:
Tiszatelik: Vorig jaar hebben we hier geld gegeven om kerkbanken te kopen. Nu gezien hoe het is geworden.
Verder hebben we hier gesproken over de opzet van een gaarkeuken.
Nagygejoc: Hier hebben we het gehad over de bouwkundige staat van de gebouwen.
Palagykomoroc: Al enige tijd geven we hier geld voor een thuiszorgproject. Hulp wordt gegeven aan ouderen. Daarnaast hebben de bezoeken en sociale functie.

Op 7 oktober zijn bezocht de projecten:
Nagypalad
Hier hebben we gesproken over de bouwkundige staat van de pastorie, daarnaast hebben we het gehad over de besteding van het brandhoutgeld. Er is een diaconale commissie die dit regelt. Het geld wordt gebruikt voor incidentele hulp, daar waar de nood het hoogst is bijv. operaties. Daarnaast ontvangen de armen jaarlijks een voedselpakket.
Uj-Akli
De kerk in aanbouw is bezocht. Het werk vordert goed. 5 mensen (bouwvakkers) uit de gemeente werken aan de bouw. Ze krijgen hiervoor een minimum vergoeding. Het beschikbare geld is voldoende om tot het dak de kerk te realiseren. Verder hebben we overleg gevoerd over de verdere financiering van het project.
Bakkerij
Voor de financiering van dit project hebben we een micro-krediet afgesloten. Naar verwachting is volgend voorjaar de bakkerij klaar. Het is de bedoeling dat hier mensen uit het dorp gaan werken.

Donderdag 8 oktober ook drie projecten bezocht:
Bakos
Het brandhoutgeld wordt als volgt besteed: iedereen krijgt wat. Het is een kleine gemeente. Soms wordt het geld ook gebruikt voor kleine operaties.
In het jeugdgebouw zitten een aantal scheuren in de muren. Dit moet hersteld worden.
Komende zondag wordt in de dienst gemeld dat we zijn geweest. Er wordt voor ons gebeden. Dat wij komen heeft voor hun grote betekenis.
Csonger
Het brandhoutgeld wordt besteed aan kerstpakketten (ongeveer 200). Deze worden door de ouderlingen uitgedeeld aan gepensioneerden, weduwen / weduwnaren, gehandicapten. De ouderlingen en de jeugd pakken samen de pakketten in.
Mesovari
Hier hebben we een rondleiding gekregen van een Nederlands stel dat hier werkzaam is.
Hun missie is dat elk kind, ondanks zijn beperkingen, geaccepteerd wordt in de maatschappij omdat hij of zij waardevol is in Gods ogen. Vanuit de liefde van God willen wij er zijn voor gehandicapte kinderen (en gezinnen die en kind met een beperking hebben ontvangen) in Oekraine. Zie ook www.testifytolove.nl

Vrijdag 9 oktober
Vinogradov: gezinsvervangend tehuis
Dit project start eind dit jaar.
Matyfalva (bouw toilet bij de school):
De huidige toiletten zijn onacceptabel. De schoolleiding schat de kosten op 580.000 grivnia (ca. €24.000). Dit bedrag is veel te hoog. Zoals het er nu uit ziet gaan we hier niet verder mee.
Vinogradov – Jongensweeshuis:
De directeur van het jongensweeshuis had een verrassing voor ons. Gisteren had een “hoge piet” uit Uzhorod het jongensweeshuis bezocht. Hij vond het onbegrijpelijk dat het nieuwe gedeelte nog niet in gebruik was. Er zijn nog 2.000 grivnia nodig voor het verkrijgen van de ingebruiknemingsvergunning.
Inmiddels is begonnen met het inrichten van het leegstaande gebouw.
Vinogradov – Brandhoutgeld:
Voor de besteding hebben ze een diaconale commissie (diakenen en ouderlingen). Deze gebruikt het geld voor incidentele hulp, daar waar de nood het hoogst is bijv. operaties. Het wordt wel moeilijker om aan alle hulpvragen te voldoen.

Zaterdag 10 oktober – Raho
Op deze dag hebben wij de kerk in Rabo bezocht. Er zijn de nodige zorgen. Er komen gemiddeld 10 mensen in de kerk. De inkomsten zijn bijna 0. Er is enig achterstallig onderhoud aan de buitenkant van de kerk.

Zondag 11 oktober
Op zondag zijn we in Vinogradov naar de kerk geweest.

Maandag 12 oktober
Het bezoek aan de op deze dag geplande activiteiten hebben we al eerder gedaan, omdat onze tolk op deze dag andere verplichtingen had.

Dinsdag 13 oktober
Vanmorgen zijn we uit Vinogradov vertrokken naar Savadisla (Roemenië)..
In Savadisla hebben we gesproken met de dominee. Het herstel van de kerk is afgerond. Een gebedshuis vlakbij de kerk is ingericht. Bij het andere verenigingsgebouw is een overkapping gerealiseerd. Financiële hulp is gegeven aan een gemeente in de Oekraïne.
Het brandhoutgeld wordt ook werkelijk besteed aan brandhout.
Voor de dominee is uitwisseling van ideeën met een andere kerkelijke gemeenten nog belangrijker dan financiële hulp. We hebben een goed gesprek gehad.

Woensdag 14 oktober
Vertrokken naar Hongarije. Eerst zijn we naar Dömsöd gegaan. Hier het project bekeken. Vervolgens zijn we naar Boedapest gegaan. Hier hebben we de auto weer ingeleverd.

Donderdag 15 oktober
De laatste dag van onze reis. ’s Morgens heel vroeg met het vliegtuig vertrokken naar Eindhoven. Om ongeveer 11 uur weer veilig in Oldebroek.

Al met al een reis met positieve verrassingen. Daarnaast minder mooie dingen. We hebben kunnen constateren dat de levensstandaard niet echt omhoog is gegaan. Ook de wegen zijn nog erg slecht.
We hebben veel indrukken opgedaan. Henk zei je kunt er alleen over praten wanneer je er geweest bent.