Oekraïne, kerkbouw in Rahoo

De eerste contacten met de Hongaars Gereformeerde gemeente van Rahoo zijn gelegd in 2003.

Rahoo is een stad omgeven door de bergen van de Karpaten. In deze stad is er een kleine huiskamergemeente in een flatgebouw. In het appartement van Margaretha komen elke week de mensen bij elkaar om het woord van God te horen. Regelmatig komt er een predikant om de dienst te leiden. Een eigen predikant hebben ze niet. De gemeenteleden spreken de wens uit voor een eigen klein kerkgebouwtje.

Een eigen kerkgebouwtje is belangrijk voor de opbouw van deze gemeente. Het is toegankelijker dan een huiskamergemeente. Er wordt besloten om samen met deze gemeente de mogelijkheden tot kerkbouw te onderzoeken. Doel: uitbreiding van de gemeente (nu 24 gezinnen) en verkondiging van het evangelie. Deze gemeente heeft een nieuwe impuls nodig omdat er weinig jongeren betrokken zijn.

Kerkbouw is niet het enige doel. Evangelisatie is heel belangrijk. Wij hebben al regelmatig in Unterkarpaten met verschillende predikanten over dit project gesproken. Resultaat daarvan is dat er nu maandelijks een predikant naar Rahó gaat om zondags te preken. Om het gemeenteleven te stimuleren wordt in het voorjaar met de Bisschop die ook de verantwoording heeft over Rahó (leidinggevende van alle predikanten in Unterkarpaten) besproken hoe het evangelisatiewerk kan worden opgezet. Gedacht wordt aan het ‘aanstellen’ van een evangelist voor een aantal jaren. Die evangelist woont dan Rahó en is dicht bij de gemeente.

In 2004 stelt de gemeente bouwgrond beschikbaar, bouwplannen worden gemaakt en met de bouw wordt gestart. De bouwcommissie aldaar staat onder leiding van Margaretha, een oude dame die de touwtjes strak in handen houdt. Werklieden stuurt zij aan en is het werk niet naar behoren dan zoekt ze andere werklieden die betere kwaliteit leveren voor hun geld. Margaretha is inmiddels 72 jaar en de grote verantwoordelijkheid valt haar zwaar, maar uit liefde voor                                                             God en zijn gemeente blijft zij zich volledig inzetten.

In het voorjaar 2007 is de kerk opgebouwd en onder dak. Het wordt een prachtige kleine kerk. Maar er moet nog veel gebeuren, zoals kozijnen plaatsen en stucwerk binnen en buiten.
Tijdens het voorjaarsbezoek juni 2007 wordt weer een begroting gemaakt van de werkzaamheden die nog moeten gebeuren.
Twee keer per jaar wordt het project bezocht en steeds weer worden begrotingen opnieuw bekeken en bijgesteld. Vanwege de inflatie is dit nodig en veranderen begrotingen in heel korte tijd waardoor geplande werkzaamheden weer uitgesteld moeten worden omdat het geld op is.
Met de nieuwe begroting en een actieplan om het benodigde geld bij elkaar te krijgen, hopen we dat de kerk in 2008 geopend kan worden.

 

De jeugdraad van de Hervormde Gemeente Oldebroek heeft in 2008 besloten om de opbrengst van de jaarlijkse winteractie te besteden aan de afbouw van de kerk. De opbrengst is uiteindelijk overweldigend. De kan kerk afgebouwd worden. We kunnen zelfs voor 3 jaar een predikant financieel ondersteunen.

De Hongaars Gereformeerde Gemeente uit de naburige stad Técsö helpt ook mee aan dit project. Zij maken de inventaris van de kerk: preekstoel en stoelen.

In augustus 2008 wordt de kerk geopend. Een grote wens van Margaretha en de andere kerkleden is in vervulling gegaan. Met de komst van ds. Tomas Bernard heeft de gemeente vanaf mei 2009 een eigen voorganger. Hij zal de eerste 6 maanden als predikant voorgaan in Raho. In deze periode heef hij vele contacten in de gemeente gelegd waardoor de gemeente in korte tijd sterk is gegroeid. Het aantal kerkleden is verdubbeld.
Vanaf januari 2010 wordt zijn werk in Raho overgenomen door ds. Attila Balogh.

De grote stimulator tijdens de bouw van de kerk, de lieve Margaretha is inmiddels overleden. We zijn God dankbaar voor haar hulp en dat zij de kerk nog heeft mogen zien.

In het voorjaar van 2017 is er weer een bezoek gebracht aan de gemeente van Rahoo. We worden hartelijk ontvangen en zien dat men druk bezig is met onderhoud aan de kerk.

Het is fijn om te horen dat de kerk elke week wordt gebruikt voor de zondagse kerkdienst.  De ene week een Protestantse dienst en de andere week een katholieke voorganger. De kerk is elke zondag vol en de samenwerking is heel goed.

Zo mogen wij heel dankbaar zijn voor de zegening die God gegeven heeft op dit project.