Geweldige opbrengst avondmaalscollecte.

Door: Jeroen van t Hul

De avondmaalscollecte van zondag 29 november heeft het geweldige bedrag van € 2461,07 opgebracht.

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de zigeunergemeente van voorganger Aleksander Subotin in Feketic (Servië). Aleksander is enorm enthousiast in zijn roeping en heeft veel goede ideëen om mensen te helpen in hun zeer arme leefomstandigheden. Verder is hij zeer gedreven om het Woord van God aan de mensen over te brengen. Zijn gemeente groeit snel.
Als commissie willen wij hem helpen in de ondersteuning en opbouw van zijn gemeente. De opbrengst is bestemd voor kinderen uit de armste gezinnen en de ondersteuning voor de start van een bijbelschool van Aleksander Subotin.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor ieders bijdrage aan deze geweldige opbrengst.