Bezoek Aleksander Subotin aan Oldebroek op zondag 16 mei 2010.

Door: diaconale commissie Samen Bouwen

Op zondag 16 mei was Aleksander Subotin uit Kucura (Servië) te gast in de morgendienst van de Maranathakerk.
Hij was een week in Nederland om een aantal gemeenten te bezoeken die hem en zijn gemeente hebben geholpen.
Zondagmorgen was hij op bezoek in Oldebroek. Hij was aanwezig in de morgendienst. Na de preek was er gelegenheid om Aleksander aan het woord te laten en Rutger van ’t Slot heeft vertaald voor de gemeente wat er gezegd werd.
Aleksander vertelde hoe hij in aanraking kwam met God en het geloof. Toen zijn ouders gingen scheiden bleef hij bij één van zijn ouders wonen. Zijn zusje bleef bij de andere ouder wonen en ze zagen elkaar dus nooit meer. Op een gegeven moment kwam hij in aanraking met God en hij beloofde toen aan God dat als hij zijn zusje weer mocht zien, dat hij dan zijn leven in dienst van God zou stellen. Na een jaar van elke dag bidden was de dag daar, dat hij zijn zusje weer zag. Vanaf die dag begon hij God te dienen.
Er waren eerst een paar mensen die bij hem kwamen voor bijbelstudie, maar ondertussen zijn er al ruim 60 families aangesloten bij zijn kerk.
Ook is er ondertussen een kerk gebouwd voor de gemeente. Aleksander is de dominee en onderhoud ook veel contacten met commissies in Nederland.
Dankzij o.a. de diaconale commissie Samen Bouwen kan Aleksander steeds meer mensen helpen.
Na de kerkdienst zijn Aleksander en zijn vrouw Daniëlla samen met de commissieleden naar het Open Huis gegaan, ook Dominee de Lange en zijn vrouw waren daar.
We hebben met z’n allen koffie gedronken en Aleksander heeft via de beamer een aantal foto’s laten zien van de afgelopen winteractie.
Een groot aantal mensen hebben een levensmiddelenpakket ontvangen de afgelopen winter. Ook waren er foto’s van kinderen die een kerstkadootje hebben gekregen via de diaconale commissie Samen Bouwen. Het was ook erg leuk om te zien wat er gebeurd met het geld van de gemeente.
Na de presentatie hebben we gegeten in het Open Huis en later heeft Aleksander de Dorpskerk bezichtigd. Daarna hadden we als commissie nog een gesprek met Aleksander.
Daarna zijn ze weer vertrokken naar Leerdam waar ze aanwezig zouden zijn in de avonddienst.
Voor meer informatie over het werk van Aleksander Subotin verwijzen wij u naar de website van zijn gemeente: www.roma-mission.com